Oznámení o fúzi společností Prometheus energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. a 4-Energetická, a.s.

Vážení,

tímto bychom Vás chtěli informovat, že v souladu se zákonem o přeměnách společnosti 4. Energetická, a.s. identifikační číslo 28550901, se sídlem
U plynárny 500/44, 140 00 Praha 4, spisová značka B 15147 vedená u Městského soudu v Praze a Prometheus energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. identifikační číslo 63072599, se sídlem U plynárny 500/44, spisová značka B 17568 vedená u Městského soudu v Praze, realizovaly ke dni 1. 11. 2022 proces fúze sloučením mezi těmito společnostmi.

Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky pro zápis do obchodního rejstříku, došlo v rámci fúze sloučením dle projektu přeměny k zániku společností 4. Energetická, a.s. a přechodu jejich jmění na nástupnickou společnost, společnost Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Společnost Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. vstoupila jako nástupnická společnost do právního postavení zanikající společnosti a stala se tak univerzálním právním nástupcem zanikající společností. 4. Energetická, a.s.  Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. tak vstoupil do všech platných právních vztahů ze zákona.

Veškeré smlouvy uzavřené mezi Vámi a zanikající společností 4. Energetická, a.s.  zůstávají bez jakýchkoli omezení platné a účinné. Není tak nutné uzavírat smlouvy nové, sjednávat dodatky nebo činit jakákoli jiná právní jednání.

A CO TO PRO VÁS V PRAXI ZNAMENÁ?

1.    Při vzájemné komunikaci a u všech daňových dokladů s datem uskutečnění zdanitelného plnění od 1. listopadu 2022 a jiných dokumentů budete používat místo údajů zaniklých společností, údaje společnosti nástupnické: Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., identifikační číslo 63072599, sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14000.

2.    Dodávky tepla pro vaše odběrné místo budou pokračovat kontinuálně jako doposud. Vyúčtování dodávek tepla za rok 2022 již obdržíte od společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., zároveň v něm budou zahrnuty veškeré vámi zaplacené zálohové platby.

3.    Veškeré finanční platby prosíme stále zasílejte na číslo účtu 118755329/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Zálohové platby hraďte dle původních platebních kalendářů, částky a variabilní symboly zůstávají bez změny.

4.    E-mailová komunikace, resp. e-mailové adresy mění svou doménu na @prometheus-es.cz, (tedy např. na místo původní emailové adresy  kristyna.koppova@4-energeticka.cz, prosím nyní používejte kristyna.koppova@prometheus-es.cz ). Pokud jste před obdržením tohoto dopisu zaslali jakoukoli komunikaci, včetně faktur, na e-mailovou adresu s původní doménou, není třeba se ničeho obávat, e-mailová komunikace je přesměrována.

5.    Datová schránka zaniklé společnosti je zrušena. Pro Vaše potřeby je samozřejmě možné používat datovou schránku nástupnické společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.  jejíž ID je u7uu9nf.

6.    Vaše odběrné místo bylo připojeno na naše dispečerské pracoviště, které v režimu 24 hodin/7 dní v týdnu nepřetržitě zajišťuje odborné činnosti pro případ vzniku havarijních stavů a poruch a nutnosti jejich odstranění. V případě potřeby proto prosím kontaktuje naše pracovníky na této telefonní lince + 420 235 300 600. Pro případ potřeby písemné komunikace můžete prosím využít emailové spojení: dispecink.teplo@ppas.cz

Případné dotazy směřujte, prosím na:

Mgr. Petr Dolejš, mobil +420 725 463 377, email: petr.dolejs@prometheus-es.cz

S pozdravem

Ing. Ludvík Baleka
předseda představenstva
   
Mgr. Petr Dolejš
člen představenstva

 

 

© 2011 4-Energetická, a. s. Powered by PubliX