Zákaznická podpora > poruchy a odstávky

Upřesnění k nočním odstávkám TV z VS Rabasova.

Předchozí informace na našem webu vycházela z předpokladu, že jediný dodavatel oprav v ČR předizolovaného plastového potrubí, které bylo instalováno v předmětné Topném kanálu (TK), dodrží svůj příslib opravy. Mezitím byl vyjednán též případný souhlas od SVJ, do jehož sklepních prostor přípojky ústí, aby až zde byl realizován přechod z tohoto plastového potrubí TK na kovový, což by umožnilo nyní problematickou venkovní šachtu rovněž zasypat.

Jelikož jediný možný dodavatel opravy, resp. úpravy přípojek své přísliby nenaplňuje, přistoupili jsme k opravě i topného okruhu vlastními silami a způsobem obdobným, jakým byla opravena již přípojka teplé vody, což umožnilo zahájit topnou sezónu.

Šachta, kde byly opravy námi provedeny se však nachází v blízkosti podzemní Výměníkové stanice (VS) i suterénního skladu zboží obchodní společnosti, kam ihned teče jakýkoliv zde vzniklý únik z prasklého či netěsného potrubí. V případě značného zatopení VS by navíc došlo k jeho úplné delší odstávce a přerušení topení i dodávek teplé vody všem odběratelům z VS.

Přičemž tak značné zatopení hrozí právě z okruhu teplé vody, který je přímo napojen na kapacitní přívod studené vody od vodáren. Při prasknutí teplé vody, což nejvíc hrozí díky tlakovým poměrům právě v nočních hodinách, je zde tedy VS ihned zaplavována z neuzavřené vodovodní přípojky, což protizáplavová čerpadla nemohou stíhat odčerpávat.

Pro zabránění těchto škod v případě prasknutí vodovodního okruhu je již objednán automatický bezpečnostní násobný rychlouzávěr přívodu vody ovládaný několika záplavovými čidly autonomně uzavírající i bez jakéhokoliv napájení. Jedná se o náhradní opatření nahrazující předělání ohrožujících přípojek z TK u VS.

Po jeho instalaci bude možné bezpečně zachovat dodávku teplé vody i v nočních hodinách bez obav z výše popsaných škod. Dodání s instalací máme potvrzeno do poloviny tohoto měsíce. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace vyplývající z této situace, ale bylo i je naší snahou zachovat dodávku teplé vody alespoň takto a současně minimalizovat toto období do kvalitní opravy.

© 2011 4-Energetická, a. s. Powered by PubliX