společnost 4-Energetická, a. s.

 

logo

Společnost 4-Energetická, a.s. byla založena dne 20. 3. 2009 za účelem uspokojování potřeb občanů městské části Praha 4, a to především ve zprostředkování dodávek tepelné energie a teplé vody. K tomuto rozhodnutí byl dle ustanovení § 90 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, udělen souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

 

4-Energetická, a.s. v současnosti obsluhuje tepelné zdroje na území o rozloze 24,22 km². Mezi naše odběratele patří školská zařízení, bytové a nebytové objekty. V rámci dodávek tepelné energie se staráme o více než 250 odběrných míst, z toho až o 150 bytových družstev.

Naší snahou je maximální péče o svěřený majetek, jeho rozvoj a údržbu a plná péče o zákazníka v rámci služeb, které poskytujeme.

Naše zdroje pracují na principu dálkového rozvodu i systému samostatných kotelen v jednotlivých objektech.

 

Zastupitelstvo městské části Praha 4 na svém 20. zasedání rozhodlo schválit úplatný převod všech akcií společnosti 4-Energetická, a.s. na společnost Prometheus, energetické služby, a.s., člena koncernu Prážská plynárenská, a.s.

 

Online výpis z Obchodního rejstříku

 

 

© 2011 4-Energetická, a. s. Powered by PubliX